เทมเพลต Microsoft Power Automate

Gmail Google Drive

บันทึกไฟล์แนบ Gmail ลงใน Google Drive ของคุณ

By Microsoft

เทมเพลตนี้จะดาวน์โหลดไฟล์แนบ Gmail ทั้งหมดที่ส่งไปยังกล่องขาเข้าของคุณ ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณเลือกใน Google Drive ของคุณ

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้