เทมเพลต Microsoft Power Automate

Planner ผู้ใช้ Office 365 Planner Outlook ของ Office 365

Send me an email when a Planner task that I created is completed

By ชุมชน Power Automate ของ Microsoft

When a Planner task that I created is completed, send me an email with details about the completed task such as: the completed time, the name of the person who completed it and the task description.

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้