เทมเพลต Microsoft Power Automate

FTP ที่เก็บข้อมูล Blob ของ Azure

เซิร์ฟเวอร์ FTP เพื่อ AzureBlob

By Microsoft

เมื่อมีการเพิ่มไฟล์ไปยังโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ FTP ของคุณได้รับสำเนาของพวกเขาไปยังบัญชีของคุณ AzureBlob

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้