เทมเพลต Microsoft Power Automate

Adobe Creative Cloud Notifications Adobe Creative Cloud

รับการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อมีการอัปเดตสินทรัพย์ใน Creative Cloud

By Adobe

รับการแจ้งเตือนแบบพุชทุกครั้งที่มีการอัปเดตสินทรัพย์ใดๆ ของคุณใน Creative Cloud คุณจะต้องติดตั้งแอป Power Automate จึงจะใช้แม่แบบนี้ได้

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้