เทมเพลต Microsoft Power Automate

OneDrive CandidateZip Resume/Job Parser Excel Online (OneDrive)

Extract CV data from OneDrive to Excel Online(OneDrive) using CandidateZip

By CandidateZip

Extract resume data from OneDrive to Excel Online(OneDrive) using CandidateZip when a file is uploaded on OneDrive. The spreadsheet must have the following columns: First Name, Last Name, Job Profile, Email, Employer1, Employer2.

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้