เทมเพลต Microsoft Power Automate

Power BI Outlook ของ Office 365 ผู้ใช้ Office 365

แจ้งเตือนทีมของคุณทางอีเมลเมื่อทริกเกอร์การแจ้งเตือนข้อมูลของ Power BI

By Microsoft

ส่งอีเมลเมื่อมีการทริกเกอร์การแจ้งเตือนข้อมูล Power BI และแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบเมื่อการแจ้งเตือนข้อมูล Power BI ทำงานโดยที่คุณไม่ต้องแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบด้วยตนเอง

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้