เทมเพลต Microsoft Power Automate

SharePoint MailChimp

เพิ่มสมาชิกไปยังลิสต์ MailChimp ซึ่งขึ้นอยู่กับรายการของลิสต์ SharePoint

By ชุมชน Power Automate ของ Microsoft

เมื่อใดก็ตามที่รายการใหม่จะถูกสร้างขึ้นรายการ SharePoint, เพิ่มสมาชิกไปยังรายการ MailChimp ให้แน่ใจว่าได้เลือกสนามมีอีเมลจากลิสต์ SharePoint

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้