เทมเพลต Microsoft Power Automate

Twitter Azure Cognitive Service for Language SharePoint

Record a tweet's sentiment analysis in a SharePoint list

By ชุมชน Power Automate ของ Microsoft

When tweets with specific keywords are posted to Twitter, determine the sentiment of the tweet using Microsoft Cognitive Services Text Analytics. Record the tweet's title and its positive or negative sentiment in a SharePoint list. The SharePoint list must have the columns: Title, Sentiment.

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้