เทมเพลต Microsoft Power Automate

Project Online จดหมาย

ได้รับอีเมลเมื่องานใหม่ถูกสร้างขึ้นใน Project Online

By ชุมชน Power Automate ของ Microsoft

ได้รับอีเมลเมื่องานใหม่ถูกสร้างขึ้นใน Project Online คุณจะต้องระบุเว็บไซต์และอีเมลเพื่อส่งถึง

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้