เทมเพลต Microsoft Power Automate

Power Virtual Agents Power Virtual Agents QnA Maker

สร้างคำตอบโดยใช้ฐานข้อมูลองค์ความรู้ของ QnA Maker จาก Power Virtual Agents

By Microsoft

การใช้ Power Virtual Agents เรียกฐานข้อมูลองค์ความรู้ของ QnA Maker เพื่อสร้างคำตอบ

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้