เทมเพลต Microsoft Power Automate

Insightly Slack

โพสต์ข้อความไปยัง Slack เมื่อมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายใน Insightly

By Microsoft

เมื่อมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายใน Insightly ให้โพสต์ข้อความในแชนแนล Slack พร้อมรายละเอียดของลูกค้าเป้าหมาย

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้