เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปรากฏซ้ำ Content Conversion Microsoft Teams RSS AI Builder

วิเคราะห์บทความด้านเทคโนโลยีด้วย AI Builder และส่งผลลัพธ์ไปยัง Teams

By Microsoft

ใช้ AI Builder เพื่อแยกประเด็นการพูดคุยและเอนทิตีหลักจากบทความด้านเทคโนโลยี ทุก 24 ชั่วโมง คุณจะได้รับข้อความใน Teams ที่มีรายละเอียดของบทความ วลีหลัก และอื่น ๆ เมื่อต้องการเพิ่มคำสำคัญสำหรับการค้นหาหรือตัวดึงข้อมูล RSS ใหม่ ให้แก้ไขโฟลว์ในโหมดขั้นสูง

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้