เทมเพลต Microsoft Power Automate

SharePoint SharePoint Adobe Sign

รับลายเซ็นสำหรับรายการ SharePoint ที่เลือกไว้โดยใช้ไลบราลีของ Adobe Sign

By Adobe

ใช้ข้อมูลจากรายการที่เลือกในรายการ SharePoint ของคุณ เพื่อส่งข้อตกลงให้เซ็นโดยใช้ Adobe Sign ให้เลือกรายการและเลือกโฟลว์นี้จากเมนู Flow เพื่อทริกเกอร์โฟลว์

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้