เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปุ่มโฟลว์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ServiceNow Outlook ของ Office 365 ผู้ใช้ Office 365

ส่งหมายเลขตั๋วและสถานะของเหตุการณ์ ServiceNow ล่าสุดผ่านทางอีเมล

By Microsoft

ส่งหมายเลขตั๋วและสถานะของเหตุการณ์ ServiceNow ล่าสุดผ่านทางอีเมลโดยการคลิกปุ่ม

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้