เทมเพลต Microsoft Power Automate

Microsoft Forms Microsoft Forms Approvals JIRA

Create an issue in Jira on Microsoft Forms submission and start an approval

By ชุมชน Power Automate ของ Microsoft

When a response is submitted to Microsoft Forms, create an issue in Jira and start an approval process for any change in the issue. The Microsoft Form must ask for the details: Description, Change Type, Change Reason, Change Priority, Change Benifit, Change Consequence, and Request completion date.

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้