เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปุ่มโฟลว์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ จดหมาย Microsoft Entra ID InEight

Import users from Microsoft Entra Security Group into InEight

By InEight

A flow that imports users from Microsoft Entra Security Group and creates a role, adds users and assigns the role to the users at the defined Project in InEight.

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้