เทมเพลต Microsoft Power Automate

Microsoft Forms ผู้ใช้ Office 365 Approvals Microsoft Teams

เริ่มการอนุมัติใน Teams เมื่อมีการส่งการตอบสนองฟอร์ม

By ชุมชน Power Automate ของ Microsoft

สร้างการอนุมัติเมื่อมีการส่งการตอบสนองใหม่ไปยังฟอร์มที่ระบุ

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้