เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปุ่มโฟลว์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ จดหมาย PDF Blocks

Add a watermark to a PDF document and send via email

By PDF Blocks

Use this flow to add text as a watermark to a PDF document, and then send the watermarked PDF file by email as an attachment. You can easily adapt this flow to save the watermarked PDF file to SharePoint, OneDrive, Dropbox, Google Drive, and other cloud storage platforms. To start this flow, click the flow button, select a PDF file and enter up to three lines of text for the watermark.

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้