เทมเพลต Microsoft Power Automate

Dropbox OneDrive Notifications

คัดลอกไฟล์ใหม่ใน Dropbox ไปยัง OneDrive และรับการแจ้งเตือน

By Microsoft

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ของคุณปรากฏอยู่ทั้งใน Dropbox และ OneDrive คัดลอกไฟล์ใหม่ทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ใดๆ ใน Dropbox ลงในโฟลเดอร์ที่ระบุใน OneDrive และส่งการแจ้งให้ทราบด้วยผลลัพธ์โฟลว์ให้คุณ

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้