เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปุ่มโฟลว์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Trello

ทริกเกอร์กระดาน Trello ใหม่ด้วยตนเอง

By ชุมชน Power Automate ของ Microsoft

เมื่อทริกเกอร์โฟลว์ บอร์ด Trello ใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยมีการประทับเวลาเป็นชื่อเรื่อง

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้