เทมเพลต Microsoft Power Automate

Instagram Face API X

ตรวจหาว่ารูปถ่ายใน Instagram มีการยิ้มหรือไม่ และโพสต์รูปเหล่านั้นไปยัง Twitter

By Microsoft

อัปโหลดรูปภาพไปยัง Instagram โดยอัตโนมัติ ตรวจหาการแสดงออกทางใบหน้าด้วย Azure Cognitive Services Face API และถ้าพบรอยยิ้มในรูปถ่าย ให้โพสต์ไปยัง Twitter

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้