เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปรากฏซ้ำ Salesforce Outlook ของ Office 365

ติดตามลูกค้าเป้าหมายที่แปลงสถานะและปิดการขายไปแล้วของ Salesforce และส่งอีเมล

By Microsoft

ในแต่ละสัปดาห์ให้ติดตามลูกค้าเป้าหมายที่แปลงสถานะและปิดการขายไปแล้วของสัปดาห์ที่แล้วใน Salesforce และส่งอีเมลการแจ้งเตือน

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้