เทมเพลต Microsoft Power Automate

Microsoft Teams Microsoft Teams Todoist

สร้างงานใน Todoist เมื่อมีการอ้างถึงคำสำคัญในช่องทาง

By Microsoft

ทริกเกอร์โฟลว์เพื่อสร้างงานใน Todoist เมื่อมีการอ้างถึงคำสำคัญที่เฉพาะเจาะจงในช่องทาง Teams

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้