เทมเพลต Microsoft Power Automate

Dropbox Video Indexer (V2) ผู้ใช้ Office 365 Outlook ของ Office 365 การหน่วงเวลา

รับอีเมลพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิดีโอของฉันเมื่ออัปโหลดไปยัง Dropbox

By Microsoft

เมื่ออัปโหลดวิดีโอไปยัง Dropbox ให้อัปโหลดไปยัง Video Indexer โดยอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์และรับอีเมลข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิดีโอ

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้