เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปรากฏซ้ำ MSN Weather Microsoft Teams

โพสต์การ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ของรายงานสภาพอากาศ MSN บน Microsoft Teams ทุกวัน

By Microsoft

โพสต์การ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้พร้อมรายงานสภาพอากาศประจำวันจาก MSN Weather ไปยัง Microsoft Teams

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้