เทมเพลต Microsoft Power Automate

Dropbox Nexmo

แจ้งเตือนฉันผ่านทาง SMS เมื่อมีการสร้างไฟล์ใน Dropbox

By Nexmo

แจ้งเตือนฉันผ่านทาง SMS เมื่อมีการสร้างไฟล์ใน Dropbox

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้