เทมเพลต Microsoft Power Automate

Redmine Notifications

รับการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับปัญหา Redmine ใหม่

By Microsoft

รับการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ของคุณเมื่อมีการบันทึกปัญหาใหม่

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้