เทมเพลต Microsoft Power Automate

Outlook ของ Office 365 AppsForOps Timeline

สร้างรายการใหม่ใน AppsForOps เมื่อมีการสร้างเหตุการณ์ในปฏิทิน Office 365

By ชุมชน Microsoft Power Automate

เมื่อมีการสร้างเหตุการณ์ใหม่ในปฏิทิน Office 365 Outlook ให้สร้างรายการใหม่ในกลุ่มที่ระบุในไทม์ไลน์ของ AppsForOps

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้