เทมเพลต Microsoft Power Automate

X Azure Cognitive Service for Language Microsoft Translator TeleSign SMS

ส่ง SMS เกี่ยวกับทวีตเชิงลบให้ฉัน

By Microsoft

ส่งการแจ้งเตือนทาง SMS เกี่ยวกับทวีตเชิงลบให้ฉันโดยใช้ TeleSign

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้