เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปุ่มโฟลว์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Buffer Notifications

คลิกปุ่มเพื่อสรางการอัปเดตใน Buffer และส่งการแจ้งเตือนแบบพุชให้ฉัน

By Microsoft

เปิดข้อความพร้อมต์เมื่อคลิกปุ่มเพื่อสร้างการอัปเดตใน Buffer เมื่อสร้างการอัปเดตใน Buffer แล้ว ให้ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชให้ฉัน

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้