เทมเพลต Microsoft Power Automate

Jira HipChat

โพสต์ข้อความไปที่ HipChat เมื่อมีการสร้างปัญหาใหม่ใน Jira

By ชุมชน Microsoft Power Automate

เมื่อมีการสร้างปัญหาใหม่ใน Jira ให้โพสต์ข้อความไปที่ห้อง HipChat พร้อมรายละเอียด

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้