เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปรากฏซ้ำ Outlook ของ Office 365 Salesforce ผู้ใช้ Office 365

ได้รับสรุปข้อมูลอีเมลรายสัปดาห์ของโอกาสทางการขายของ Salesforce ใหม่

By Microsoft

แต่ละสัปดาห์ จะได้รับอีเมลการแยกย่อยของโอกาสใหม่ทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบใน Salesforce

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้