เทมเพลต Microsoft Power Automate

SparkPost Google Sheets Notifications

ติดตามรายชื่อผู้รับใหม่ของ SparkPost ใน Google Sheets

By Microsoft

เมื่อมีการสร้างรายชื่อผู้รับใหม่ใน SparkPost ให้ติดตามรายละเอียดของรายการในสเปรดชีต Google Sheets โดยสเปรดชีตต้องมีคอลัมน์: ListId, Name, Description และ TotalRecipients

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้