เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปรากฏซ้ำ Inoreader Outlook ของ Office 365 ผู้ใช้ Office 365

รับอีเมลที่มีรายการที่ยังไม่ได้อ่านใน Inoreader เป็นรายวัน

By Microsoft

ในแต่ละวันจะได้รับอีเมลพร้อมจำนวนรายการที่ยังไม่ได้อ่านใน Inoreader

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้