เทมเพลต Microsoft Power Automate

10to8 Appointment Scheduling AppsForOps Timeline

สร้างรายการไทม์ไลน์ของ AppsForOps เมื่อมีการจอง 10to8

By ชุมชน Microsoft Power Automate

เมื่อทำการจองใน 10to8 Appointment Scheduling ให้สร้างรายการไทม์ไลน์ของ AppsForOps

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้