เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปรากฏซ้ำ Excel Online (Business) Outlook ของ Office 365 RSS

แจ้งเตือนฉันเมื่อผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากรายการของฉันมีการเรียกคืน

By Microsoft

ตรวจสอบกับไซต์สำหรับเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักทุกวัน เพื่อดูว่ามีการยื่นเรื่องขอคืนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของฉันจากผู้ผลิตหรือไม่ และทำการส่งการแจ้งเตือนให้ฉัน ผลิตภัณฑ์ของฉันถูกระบุในไฟล์ Excel ในเว็บไซต์ OneDrive for Business ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่รองรับคือผลิตภัณฑ์ประเภทยานยนต์ อาหารและยา สินค้าอุปโภค และผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้