เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปรากฏซ้ำ Office 365 Groups Azure AD Notifications Approvals

ทำข้อมูลกลุ่ม Azure AD และกลุ่ม Office 365 ให้ตรงกันเป็นประจำ

By Microsoft

ทำข้อมูลกลุ่ม Azure AD (ความปลอดภัย) และกลุ่ม Office 365 ให้ตรงกันเป็นประจำ

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้