เทมเพลต Microsoft Power Automate

Planner Planner

มอบหมายงานใหม่ใน Planner ให้กับผู้ใช้ที่สร้างงานนั้น

By ชุมชน Microsoft Power Automate

เมื่อมีการสร้างงานใน Planner ให้อัปเดตงานและมอบหมายงานให้กับผู้สร้าง

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้