เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปฏิทิน Google Slack TeleSign SMS

เมื่อเหตุการณ์เริ่มต้นใน Google Calendar จะโพสต์บน Slack และส่ง SMS

By Microsoft

เมื่อมีเหตุการณ์เริ่มต้นใน Google ปฏิทิน ให้โพสต์ข้อมูลของเหตุการณ์บน Slack และส่งข้อความ SMS โดยใช้ TeleSign

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้