เทมเพลต Microsoft Power Automate

Bitbucket Smartsheet

ติดตามปัญหาของ Bitbucket ใน Smartsheet

By Microsoft

เมื่อมีการเพิ่มปัญหาใหม่ไปยัง Bitbucket ให้จัดเก็บรายละเอียดใน Smartsheet โดย Smartsheet จะต้องมีคอลัมน์: IssueId, Title, AssignedTo, Type, Priority, Status, Description, RepositoryName และ CreatedAt

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้