เทมเพลต Microsoft Power Automate

Instagram Http ที่เก็บข้อมูล Blob ของ Azure

บันทึกสื่อ Instagram ไปยัง Azure Blob Storage

By ชุมชน Microsoft Power Automate

เมื่อมีการอัปโหลดสื่อใหม่ไปยัง Instagram ให้สร้างไฟล์ใน Azure Blob Storage

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้