เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปุ่มโฟลว์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Pivotal Tracker ผู้ใช้ Office 365 Outlook ของ Office 365

คลิกปุ่มเพื่อส่งอีเมลด้วยรายการของโครงการตัวติดตามที่สำคัญ

By Microsoft

คลิกปุ่มเพื่อส่งอีเมลที่มีรายการของโครงการจากตัวติดตามที่สำคัญ

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้