เทมเพลต Microsoft Power Automate

OneDrive for Business Approvals OneDrive for Business

เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ย้ายไฟล์ OneDrive for Business ใหม่ไปยังโฟลเดอร์อื่น

By Microsoft

หากคุณมีทีมที่กำลังส่งไฟล์สำหรับการตรวจสอบ OneDrive for Business ขณะนี้คุณสามารถทำให้กระบวนการนั้นเป็นอัตโนมัติ หลังจากการอนุมัติ ไฟล์จะถูกย้ายเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆ ตามที่คุณระบุ

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้