เทมเพลต Microsoft Power Automate

Dropbox Video Indexer (V2) การหน่วงเวลา Dropbox

จัดระเบียบวิดีโอใน Dropbox ลงในโฟลเดอร์ตามระยะเวลา

By Microsoft

จัดระเบียบวิดีโอของฉันใน Dropbox ลงในโฟลเดอร์ต่างๆ ตามระยะเวลา วิดีโอยาวจะถูกจัดอยู่ในโฟลเดอร์หนึ่ง ในขณะที่วิดีโอสั้นจะถูกจัดอยู่ในโฟลเดอร์อื่น

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้