เทมเพลต Microsoft Power Automate

AtBot Logic AtBot Logic SharePoint

เพิ่มทวีตที่จัดกำหนดการไปยังรายการ SharePoint ด้วย AtBot Logic

By ชุมชน Microsoft Power Automate

บันทึกข้อความและเวลาของทวีตที่จัดกำหนดการไว้จาก AtBot Logic ในรายการ SharePoint โดยรายการ SharePoint ต้องมีคอลัมน์ต่อไปนี้: Title, Publish Time

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้