เทมเพลต Microsoft Power Automate

Planner Outlook Tasks Planner

สร้างงานในงานของ Outlook เมื่อมีการมอบหมายงาน Planner ใหม่ให้ฉัน

By ชุมชน Microsoft Power Automate

เมื่อมีการมอบหมายงานให้ฉันใน Planner ให้สร้างงานใหม่ในงานของ Outlook พร้อมรายละเอียดงาน Planner

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้