เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปรากฏซ้ำ iAuditor Http Gmail

ส่งอีเมลรายงานการตรวจสอบในรูปแบบ PDF ผ่าน Gmail

By iAuditor

ส่งอีเมลรายงานการตรวจสอบ PDF โดยอัตโนมัติผ่าน Gmail

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้