เทมเพลต Microsoft Power Automate

Excel Online (Business) Excel Online (Business)

สร้างแถวในสเปรดชีตอื่นสำหรับแถวที่เลือก (ไม่สนับสนุน)

By Microsoft

สร้างแถวในสเปรดชีต Excel อื่นสำหรับแถวที่เลือกในสเปรดชีตปัจจุบัน ข้อมูล Excel ต้องแสดงอยู่ในตาราง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างตารางได้ที่ https://support.office.com/en-us/article/create-or-delete-an-excel-table-e81aa349-b006-4f8a-9806-5af9df0ac664 เมื่อต้องการทริกเกอร์โฟลว์ ให้เลือกแถวภายในตารางของคุณ ไปที่แท็บ ข้อมูล ใน Ribbon ของ Excel แล้วเลือก โฟลว์

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้