เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปุ่มโฟลว์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive for Business OneDrive

คัดลอกการบ้านของฉันไปยัง OneDrive

By Microsoft

คัดลอกไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่ระบุใน OneDrive for Business ไปยัง OneDrive ไม่สนับสนุนการคัดลอกสมุดบันทึก OneNote ในขณะนี้

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้