เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปรากฏซ้ำ ผู้ใช้ Office 365 Outlook ของ Office 365 HTTP with Azure AD

รับการแจ้งเตือนรายวันว่าใครเข้าร่วมการประชุมที่คุณจัดขึ้น

By Microsoft

ดูสรุปข้อมูลรายวันว่าใครบ้างตอบรับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมใน Outlook ของคุณในอีก 48 ชั่วโมงข้างหน้า วิธีการ: คลิก ดำเนินการต่อ คลิกการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง คลิกการปรับปรุง แล้วพิมพ์ https://outlook.office.com สำหรับการเชื่อมต่อ 'HTTP ไปยัง Azure' ทั้งคู่ คลิก ลงชื่อเข้าใช้ เลือกบัญชี คลิก ดำเนินการต่อ แล้วคลิก บันทึก ที่ด้านบนขวา

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้